Jako muže a ženu je stvořil...

5. 12. 2008 21:34
Rubrika: Články a Studie | Štítky: lidství , muž , sexualita , žena

Život křesťansky věřícího člověka se „tradičně“ pojímal jako život, ve kterém snad ani není sexuality potřeba. Křesťanská existence se v dějinách silně snažila rozvíjet mimo sexuální oblast.[1] Jako by sexuality ani nebylo.

Přitom již první kapitola knihy Genesis, v podmanivém a silně emotivním příběhu o stvoření, nese zvěst o tom, jaký člověk je. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil (Gn 1,27).

Základní charakteristika člověka je tak dvojí. Za prvé je Božím obrazem a za druhé je učiněn, stvořen; a to tak, že má bytí jako muž a žena. Člověk je bytost pohlavní – sexuální. Boží slovo počítá s člověkem od samotného počátku jako s mužem a ženou. Člověk je od počátku bytost s tělem. A podíváme-li se na bezprostředně předchozí a následující verše Písma, zjistíme, že úkol a poslání člověka jsou bytostně spjaty s tím, že je tělesný. Člověk má totiž panovat nad mořskými rybami a nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí… (Gn 1,26b) a především zemi naplnit; plodit a množit se (srov. Gn 1,28).

Ženě i muži je tak společné jediné lidství[2] a „pohlavnost znamená životní hodnotu samu o sobě.“[3] Už ve světle prvních stran zaznamenaného Božího slova je sexualita představena jako skutečnost dobrá, Bohem chtěná a také jím stvořená.[4]

Tento zratkovitý úvod do problematiky chce být především pozváním k meditaci nad skutečností daru lidské sexuality. Daru Božího. V dalších příspěvcích se budeme věnovat tématu poněkud podrobněji a to především z hlediska fenoménu sexuality jako základního prvky lidského života, následně jako základního prvku života křesťanského. To vše s Písmem v ruce a v konfrontaci s dnešním teologickým myšlením.

 [1] Srov. T. Goffi, Sexualita, in: Fiores, Goffi (ed.), Slovník spirituality (Ssp), Kostelní Vydří 1999, s. 837.

[2] Srov. Zvěstování víry - Holandský katechismus, Praha 1998, s. 317.

[3] Tamtéž s. 333.

[4] Srov. T. Goffi, Sexualita in: Ssp, s. 840.

Zobrazeno 2043×

Komentáře

Eleeshebat

Nemůžu si pomoct, ale na Schwertův komentář se snad nedá odpovědět jinak než: Blá bla bla bla blááááááá

Vasik

Na tyto zakompexované ignoranty nereaguji -)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona