11. 10. 2012 23:30
Rubrika: Úlomky | Štítky: milost, hřích, eschatologie, antropologie

(Uvědomuji si, že do proudu TeologieLive vstupuji dost neomaleně - sotva jsem se tu objevil a už na blogu zakládám novou rubriku, ... Kdybych se "vykolejil" z původních intencí zakladatelů společenství, směle proti mně podnikněte příslušné redakční…


15. 8. 2012 12:07

Prvně pozdravení všem laskavým čtenářům (!), abych oživil zdejší vody theologické (odborné) diskuze, dávám sem k pročtení a posouzení jednu svou starší práci (visí i na mém blogu) - snad se podaří hladinu tohoto rybníčka, notnou dobu jiý klidnou,…


19. 9. 2009 12:14

V jedné z kapitol svého díla Ježíš Nazaretský se Joseph Ratzinger s uznáním zmiňuje o knize Jacoba Neusnera Rabín mluví s Ježíšem. Jinde se o tomto titulu vyjadřuje jako o „zdaleka nejdůležitější knize židovsko-křesťanského dialogu za poselední…


Obraz církve v očích současné české společnosti není myslím nikterak lichotivý. Církev je v představách mnohých spojena především s upalováním čarodějnic, křížovými výpravami, pálením knížek, náboženskými válkami a od jisté doby také se zlými mnichy…


21. 12. 2008 19:44

Po předchozím nahlédnutí do Písně písní bych si dovolil upozornit ještě na jednu věc, která pro celistvý rychlý přehled významu lidské sexuality se zdá být důležitá. Biblická kniha, kterou jsme si dovolili nazvat neobyčejně posvátnou a zároveň…


18. 12. 2008 18:03

Lidské tělo má svůj významný duchovní rozměr a Písmo svaté o tom rozhodně nemlčí. Samozřejmě že zjevené slovo nepodává žádný systematický výklad k otázce sexuality. Neexistuje žádná jednotná biblická nauka o sexuální etice.[1] Bible raději než…


14. 12. 2008 8:33

Z předchozích příspěvků vyplývá, že teologie musí znovu promýšlet a definovat význam sexuality v křesťanském duchovním životě. Především pak takový význam, který sexualitu, skutečnost mužství a ženství v rámci společného a jediného lidství,…


12. 12. 2008 10:45

Häring Bernhard, Láska je víc než přikázání, Praha: Vyšehrad 1996.Kniha Bernhard Häringa, redemptoristy a německého morálního teologa nese podtitul „Úvod do křesťanské morálky.“ Myslím, že obsah tomuto označení odpovídá, ačkoliv formou zpracování…


9. 12. 2008 17:33
Rubrika: Články a Studie | Štítky: lidství, muž, sexualita, žena

Dnes se zdá být důležité opět definovat sexualitu a otevřít širokou diskusi nad otázkou, do jaké hloubky reflektujeme sexualitu nejen jako přirozenou součást lidského života, ale také jako neodmyslitelný prvek života křesťanského. Zúžený pojem…


5. 12. 2008 21:34
Rubrika: Články a Studie | Štítky: lidství, muž, sexualita, žena

Život křesťansky věřícího člověka se „tradičně“ pojímal jako život, ve kterém snad ani není sexuality potřeba. Křesťanská existence se v dějinách silně snažila rozvíjet mimo sexuální oblast.[1] Jako by sexuality ani nebylo. Přitom již první kapitola…


Autor blogu Grafická šablona