Láska je víc než přikázání...

12. 12. 2008 10:45
Rubrika: Recenze | Štítky: co číst , etika , Häring , kniha , láska , přikázání

Häring Bernhard, Láska je víc než přikázání, Praha: Vyšehrad 1996.

Kniha Bernhard Häringa, redemptoristy a německého morálního teologa nese podtitul „Úvod do křesťanské morálky.“ Myslím, že obsah tomuto označení odpovídá, ačkoliv formou zpracování můžeme být překvapeni. Kniha „Láska je víc než přikázání“ je totiž velkým a srdečným dialogem autora se čtenářem. Je to rozhovor nad otázkami, které před člověka staví Ježíš především ve svém Horském kázání (Mt 5,20-43). Je to reflexe desatera přikázání, které je viděno nově – očima Nového Zákona a přikázáním největším ze všech. Přikázáním Lásky (srov. Mt 22,37-39).

Häring představuje křesťanskou morálku ve shodě s autentickým učením církve, které bylo vyhlášeno na II. vatikánském koncilu. Snaží se proplout mezi Skyllou nesmiřitelného tradicionalismu až fanatismu, který mylně doufá, že má patent na pravdu a Charybdou netrpělivého liberalismu, který se lehkovážně chápe práva vše „uvést na pravou míru“. Náš autor má však v ruce Slovo Boží a ve všem svém tázání hledí na Ježíše Krista a je pevně rozhodnut hledat PRAVDU.

Křesťanská morálka má základ ve víře (s. 22). Nikoliv ve víře v něco, ale v někoho – ve víře v Boha, který se stal člověkem, aby daroval lidem štěstí a pravý život a naučil je žít v lásce. Láska se však nedá nařídit, pro lásku se člověk musí rozhodnout (III. kap.). Abychom toto pochopili, je třeba si uvědomit, že středem křesťanské etiky není desatero, ale život Ježíše Krista (s. 13-14). Desatero rozhodně ale nejde přezírat, jeho příkazy jsou stále platné. Například zákaz zobrazování Boha, projektovat si do něj své vlastní pocity a představy a vytvářet svému okolí falešný obraz Nejvyššího je neustálé pokušení, proti kterému je třeba bojovat (s. 32-36). Křesťanská morálka není normativní, není ani abstraktní systém či vzorec myšlení a chování, ale je to setkání – vztah s Pánem v obci jeho učedníků (s. 26).

Ve dvaceti krátkých kapitolkách proběhneme desaterem přikázání i současnými otázkami morálky. Pokud chcete číst knihu, která vám odpoví na otázku „Co mám přesně dělat?“, neberte do rukou toto dílo. Kniha Láska je víc než přikázání vám totiž tuto odpověď nedá. To co ale dostanete, je vybavení základními pojmy a myšlenkovými postupy o této otázce přemýšlet. Toto je samozřejmě mnohem těžší, než si přečíst jasná pravidla. Ale není snad úkolem křesťana se svobodně rozhodovat pro pravdu? Tato kniha chce být ukazatelem na cestě, která vede k hledání pravdy. Konkrétně, pravdy v oblasti lidského jednání.

Zobrazeno 3833×

Komentáře

Kujebak

Přesně tak, princip DVOJÍHO účinku rozhodně není situační etika...<br />
Vztaženo na prvotní příklad s vlakem v USA: Vlakvedoucí chce dítě umlčet, nebo jeho řev alespoň ztlumit, přitiskne mu na obličej dlaň nebo peřinku. Díky neopatrnosti takového jednání dítě bohužel zemře je podstatně rozdílné od toho, že ho kvůli zamezení prozrazení jednoduše udusil...chtěně a zamýšleně.

honza17

Takže celý rozdíl je mezi facere (konat) a pati (strpět). To první nemohu nikdy ani kvůli vyššímu dobru (viz encyklika Veritatis Splendor JPII), to druhé mohu, ale jen kvůli zabránění většímu zlu. Je to tak?

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona